Patpribor Ltd. was established in 1995. The Company started its activity as a Representative for a number of European companies - producers of testing equipments for construction.
laboratories; materials and equipments for road maintenance and repairs works.
In 1997 Patpribor Ltd. started its own production of materials for road maintenance and repair works.
In 1998 the company extended its activities in the field of road repairs and maintenance services.

Main activities:

  • road maintenance
  • production of road construction materials
  • laboratory testing
  • trade

Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 10.02.2021г. „ПЪТПРИБОР” ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.077-1541-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077- Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19...

webdesign BGCATALOG