Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Дата: 10.02.2021

На 10.02.2021г. „ПЪТПРИБОР” ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.077-1541-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077- Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500.00 лв. Национално съфинансиране.

Начало: 10.02.2021 г.
Край: 10.05.2021 г.

Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати: изразяват се в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.