Микропокритие тип “ РАЛУМАК ”
е тънко покритие - смес от полимермодифицирана битумна емулсия, пълнители, вода и добавки.


РАЛУМАК подобрява текстурата на повърхностния слой, осигурява неговата водонепроницаемост, подобрявабезопасността на движението и съдейства за намаляване на шума .

 

назад  I  галерия