В производствената база в Нови хан, Пътприбор ООД
произвежда:

  • всички видове катионни битумни емулсии
  • флукс-битуми
  • студени смеси за зимно поддържане
  • полимербитумни пасти за запълване на пукна-
    тини и фуги в асфалтови и бетонови настилки
  • полимербитуми