Повърхностната обработка с битумна емулсия е ефикасна и икономически най-ефективната технология за за поддържане на пътища. Тя спира разрушаването на износващия пласт, запечатва появилите се пукнатини и дупки, съхранява носимоспособността на основните пластове.
Сравнено с традиционните ремонтни технологии с горещ асфалт, модерното “тънко покритие” с полимер модифицирана емулсия има следните преимущества
  • по-икономично
  • по-бързо възстановява повърхностните
    характеристики на пътя
  • по-добро сцепление с гумте на автомобила
  • по -висока производителност - до 10 000 кв.м./ден

назад  I  галерия