Машинно изкърпване на дупки с “Печматик” (Patchmatic) - ефикасен съвременен метод, при който се използва битумна емулсия и минерални фракции с определени размери и свойства.
“Печматик” извършва последователно почистването, напръскването с емулсия и запълването на дупките със смес от емулсия и минерален материал.
С “Печматик” ремонтните работи са бързи, трайни и на изгодна цена, при средна дневна производителност от 200 кв.м.

 

 

назад