Машинно обработване и запълване на пукнатини и фуги с полимербитумни материали
Пътприбор ООД използва ефективна и високопроизво-дителна технология, която позволява надеждно да бъдат запечатени до 2000 л. м. пукнатини на ден.

 

назад